MVSD-406 - 加贺美真里2019年番号 制服美少女ごっく

MVSD-406 - 加贺美真里2019年番号 制服美少女ごっく

继谓发热七八日虽脉浮数者可下之,此数语殊令人诧异。形伤则发落,肌肤枯槁,此犹木伤其本,而害及枝叶也。

俾用紫稍花为末,每服二钱半,日两次;再随便嚼服枸杞子五六钱。 吐衄证最忌黄、升、柴、桔梗诸药,恐其能助气上升血亦随之上升也。

今此证虽有伏气化热,因大气下陷而脉仍迟,何以脉之迟数与大气若斯有关系乎?又∶治余某妻,左边少腹内有块,常结不散,痛时则块膨胀如拳,手足痹软,遍身冷汗,不省人事,脉象沉紧,舌苔白浓而湿滑,面色暗晦。

惟即从前未登出者略录数则,奉天王姓妇,受妊恶阻呕吐,半月勺水不存,无论何药下咽即吐出,势极危险。咽喉疼者,加射干三钱。

 因读先生自述治愈牙疼之经过,知腮肿系外感受风,牙疼系胃火炽盛,遂先用西药阿斯匹林一瓦。观其形状危险,有将脱之势,遂急用生黄、净萸肉、生山药各一两,固其气以防其脱。

疑荆芥即系红荆之讹,不然岂牛肉反荆花,而又反荆芥耶?于斯投以拙拟升陷汤加白术、当归各三钱。

Leave a Reply