YouTube网赚

YouTube网赚

一妇人,产后十余日,周身汗出不止,且发搐。其证有阳毒、阴毒之分。

治以安冲汤,重用山萸肉,三剂而愈。临时斟酌适宜,用之无不效者。

医者用大黄、蒌实陷胸之品十余剂,转觉胸中积满,上至咽喉,饮水一口即溢出。按∶寒温之证,原忌用粘腻滋阴、甘寒清火,以其能留邪也。

若过老则在科上自干,而无事阴干矣。 又洪吉人曰∶“余尝治热病八、九日,用柴葛解之、芩连清之、硝黄下之,俱不得汗。

因气分不舒,致四肢痉挛颤动,呼吸短促,胸中胀闷,约一昼夜。 初饮略促其期,迨热见退,或大便通下,尤宜徐徐少饮,以壮热全消,仍不至滑泻为度。

鸡内金之功效,前方下已详论之矣。为拟此汤,一剂热退呕止,大便得通而愈。

Leave a Reply